Amagat dins el full


Tot full en blanc amaga una història escrita. A mida que un comença a escriure, les paraules van sortint del seu amagatall i omplen de tinta el full. El mateix passa amb els guixos i les pissarres. Dins un guix nou hi ha un munt de coses que estan ben guardades i estan esperant sortir. Talment succeeix amb les pissarres. N’estan farcides de frases, números i dibuixos. Nosaltres, quan escrivim, descobrim el secret de tot allò que es mantenia ocult.

Comentaris